Noodkreet

 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dit geldt ook voor de Wijkvereniging Krakeel.

Wij hebben ook behoefte aan vrijwilligers. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk bij het Sinterklaasfeest.

Te weinig hulp bij het bouwen en afbreken van het podium, te weinig begeleiding bij de optocht,

te weinig controle van de kleedruimte tijdens de voorstelling etc.

Het risico bestaat, dat daarom dit jaar voor het laatst het sinterklaasfeest is gevierd.

Zonder extra hulp is het niet mogelijk dit langer te organiseren. In januari moet al worden beslist of we een Sinterklaasfeest gaan organiseren en wat en wie er n u reeds moet worden vastgelegd.

Denk daarbij aan de muziek, snoepgoed, soort activiteit etc.

Hulp bij andere evenementen is ook nodig. Het opbouwen en afbreken van de Kerstmarkt, Creamarkt etc. vergt veel tijd.

 

Kunnen wij een beroep op u doen? 

 

Neem dan contact op met onze voorzitter tel: 06-51595479