Disclaimer voor www.krakeel-hoogeveen.nl Wijkvereniging Krakeel,
 
hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.krakeel-hoogeveen.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
 
Wijkvereniging Krakeel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
 
Wijkvereniging Krakeel spant zich in om de inhoud van www.krakeel-hoogeveen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op www.krakeel-hoogeveen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wijkvereniging Krakeel.
 
In het bijzonder is alle publicatie op www.krakeel-hoogeveen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 
Voor op www.krakeel-hoogeveen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wijkvereniging Krakeel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wijkvereniging Krakeel.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkvereniging Krakeel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.